6. října 2022

Regionální hospodářská komora Brno

Smart Export Forum 2022

10nspirujte se!

Přijďte opět za námi na Smart Export Fórum 2022, letos se zaměřením na obchodní a výzkumnou spolupráci mezi Českem a Ukrajinou. Co se ve spolupráci v oblasti rozvoje mění, co zůstává a jaké jsou perspektivy? Odpovědi právě na tyto otázky nabídne 6.  10. 2022 Smart Export Fórum 2022. Buďte při tom!

Program a  zaměření

Navazování kontaktů s  partnery na Ukrajině je v současné době velmi složitý, proto plánujeme setkání v Brně na Smart Export Fórum 2022. Osobní kontakt je sice nenahraditelný, ale pokud máte při navazování prvotních kontaktů online při sobě ty správné partnery, kteří Vám poskytnou své reference, můžete spolupráci úspěšně odstartovat i na dálku. S našimi zkušenostmi z projektů s ukrajinskými partnery Vám v tom pomůžeme!

Rozšířená a virtuální realita

Umělá inteligence     Blockchain

  Internet věcí

Robotika a kybernetika

Rozšířená výroba

3D tisk

Komu je projekt určen?

N

Inovativním českým malým a středním podnikům a výzkumným organizacím, které pracují anebo mají zájem pracovat s inovacemi založenými na digitálních technologiích a současně by rády navázaly spolupráci se zahraničními partnery

$
Benefit

Získání informací o možnostech využití veřejné podpory pro Vaše mezinárodní obchodní a výzkumné aktivity

N

Českým i zahraničním institucím zaměřených na podporu exportu a internacionalizaci malých a středních podniků i výzkumné spolupráce.

$
Benefit

Potřebné informace se dostanou bezprostředně Vaší cílové skupině

N

Zahraničním firmám, školám a výzkumným organizacím se zkušeností nebo s potenciálem spolupráce s českými partnery

$
Benefit

Možnost sdílení dobrých praxí a okamžité navázání kontaktů s českými partnery

N
Organizacím sdružujícím podnikatele a sítě na podporu podnikání
$
Benefit

Zvýšení povědomí o Vašich aktuálních službách a aktivitách

4 +1 důvod proč festival navštívit

Získáte aktuální informace

pro export a mezinárodní obchodní i výzkumnou spolupráci

Můžete se poradit

 o aktualitách důležitých pro úspěšnou spolupráci se zahraničními partnery

Využijete okamžitých příležitostí

k navázání kontaktu s novými partnery

Poznáte nové příklady dobré praxe

zaměřené příklady dobré praxe

Seznámíte se

s novými zajímavými, lidmi, technologiemi i aktualitami z teritoria.

S těmito partnery
projekt připravujeme

Generální odborný partner

Registrujte se!

Vstup na akci je bezplatný, je však podmíněn předchozí online registrací a jejím následným potvrzením.

Akce je prozatím plánována v prezenčním formátu, horní hranice počtu účastníků bude omezena v návaznosti na aktuálně platné rozhodnutí vlády. Pořadatel si vyhrazuje akci zcela nebo částečně uskutečnit online.

Teritoriální a oborové zaměření akce

Letošní akce projektu Smart Export Hub – Smart Export Fórum 2022 nabízí Vaší firmě osobní setkání  z Ukrajiny.

 

Osobní kontakt je nenahraditelný.