29. září 2020

Praha, hotel Olympik Artemis

Smart Export Forum 2020

Inspirujte se!

Přijďte se na Smart Export Fórum 2020, letos se zaměřením na vybrané perspektivní země a regiony Východní Asie, podívat, jak se aktuálně pracuje s digitálními inovacemi ve firmách, na univerzitách a ve výzkumu v Japonsku, Jižní Korei, Singapuru a oblastech Taiwanu a Hong-Kongu i v ČR.

Program a  zaměření

Využijte možnost okamžitého navázání spolupráce s novými partnery z Východní Asie v oblasti digitálních inovací v podnikání, výzkumu a vzdělávání! Osobní kontakt na této akci je nenahraditelný.

Rozšířená a virtuální realita

Umělá inteligence     Blockchain

  Internet věcí

Robotika a kybernetika

Rozšířená výroba

3D tisk

Komu je projekt určen?

N
Inovativním českým malým a středním podnikům, které pracují anebo mají zájem pracovat s inovacemi založenými na digitálních technologiích
$
Benefit
Získání informací o možnostech využití veřejné podpory pro Vaše mezinárodní obchodní aktivity
N
Českým i zahraničním institucím zaměřených na podporu exportu a internacionalizaci malých a středních podniků.
$
Benefit
Sdělení informací potřebných pro úspěšný export a zvýšení konkurenceschopnosti menších firem
N
Zahraničním firmám, školám a výzkumným organizacím se zkušeností nebo s potenciálem spolupráce s českými partnery
$
Benefit

Možnost sdílení dobrých praxí a okamžité navázání kontaktu mezi potenciálními obchodními partnery z Japonska, Jižní Koreji, Singapuru a oblastech Taiwanu a Hong-Kongu.

N
Organizacím sdružujícím podnikatele a sítě na podporu podnikání
$
Benefit
Zvýšení povědomí firem o přidané hodnotě mezinárodní obchodní spolupráce prostřednictvím přednášek a odborného moderování workshopů.

4 +1 důvod proč festival navštívit

Získáte aktuální informace

pro export a mezinárodní obchod

Využijete poradenství

šité na míru Vaší firmě a kontaktů důležitých pro úspěšný export

Využijete okamžitých

obchodních příležitostí prostřednictvím networkingu i B2B setkání

Poznáte oborově

zaměřené příklady dobré praxe

Získáte zajímavé informace z teritoria.

S těmito partnery
projekt připravujeme

Registrujte se!

Vstup na akci je bezplatný, je však podmíněn předchozí online registrací a jejím následným potvrzením.

Akce je prozatím plánována v prezenčním formátu, horní hranice počtu účastníků bude omezena v návaznosti na aktuálně platné rozhodnutí vlády. Pořadatel si vyhrazuje akci zcela nebo částečně uskutečnit online.

Teritoriální a oborové zaměření akce

Největší letošní akce projektu Smart Export Hub – Smart Export Fórum 2020 nabízí Vaší firmě osobní setkání s významnými firmami a hráči z perspektivních zemí a regionů Východní Asie i zkušenost s nejnovějšími smart technologiemi a službami v oblasti podpory mezinárodního obchodu, výzkumu a exportu.
Využijte možnost spolupráce s novými partnery v oblasti digitálních inovací v podnikání a vzdělávání!

Osobní kontakt je nenahraditelný.