22. září 2021

Praha, hotel Olympik Artemis

Smart Export Forum 2021

Inspirujte se!

Přijďte opět za námi na Smart Export Fórum 2021, letos se zaměřením na obchodní a výzkumnou spolupráci mezi Českem a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska jako čerstvě nečlenské země Evropské unie. Co se ve spolupráci v oblasti rozvoje inovací mění, co zůstává a jaké jsou perspektivy? Odpovědi právě na tyto otázky nabídne 22.  9. 2020 Smart Export Fórum 2021. Buďte při tom!

Program a  zaměření

Přesto (a nebo právě proto!), že navazování kontaktů s novými partnery bylo v posledních měsících velmi ztíženo, vezeme do Prahy na Smart Export Fórum 2021 novou porci novinek, kontaktů a hladových zájemců o spolupráci s českými firmami i výzkumníky. Osobní kontakt je sice nenahraditelný, ale pokud máte při navazování prvotních kontaktů online při sobě ty správné partnery, kteří Vám poskytnou své reference, můžete spolupráci úspěšně odstartovat i na dálku. S našimi zkušenostmi z projektů s britskými partnery Vám v tom pomůžeme!

Rozšířená a virtuální realita

Umělá inteligence     Blockchain

  Internet věcí

Robotika a kybernetika

Rozšířená výroba

3D tisk

Komu je projekt určen?

N

Inovativním českým malým a středním podnikům a výzkumným organizacím, které pracují anebo mají zájem pracovat s inovacemi založenými na digitálních technologiích a současně by rády navázaly spolupráci se zahraničními partnery

$
Benefit

Získání informací o možnostech využití veřejné podpory pro Vaše mezinárodní obchodní a výzkumné aktivity

N

Českým i zahraničním institucím zaměřených na podporu exportu a internacionalizaci malých a středních podniků i výzkumné spolupráce.

$
Benefit

Potřebné informace se dostanou bezprostředně Vaší cílové skupině

N

Zahraničním firmám, školám a výzkumným organizacím se zkušeností nebo s potenciálem spolupráce s českými partnery

$
Benefit

Možnost sdílení dobrých praxí a okamžité navázání kontaktů s českými partnery

N
Organizacím sdružujícím podnikatele a sítě na podporu podnikání
$
Benefit

Zvýšení povědomí o Vašich aktuálních službách a aktivitách

4 +1 důvod proč festival navštívit

Získáte aktuální informace

pro export a mezinárodní obchodní i výzkumnou spolupráci

Můžete se poradit

 o aktualitách důležitých pro úspěšnou spolupráci se zahraničními partnery

Využijete okamžitých příležitostí

k navázání kontaktu s novými partnery

Poznáte nové příklady dobré praxe

zaměřené příklady dobré praxe

Seznámíte se

s novými zajímavými, lidmi, technologiemi i aktualitami z teritoria.

S těmito partnery
projekt připravujeme

Generální odborný partner

Registrujte se!

Vstup na akci je bezplatný, je však podmíněn předchozí online registrací a jejím následným potvrzením.

Akce je prozatím plánována v prezenčním formátu, horní hranice počtu účastníků bude omezena v návaznosti na aktuálně platné rozhodnutí vlády. Pořadatel si vyhrazuje akci zcela nebo částečně uskutečnit online.

Teritoriální a oborové zaměření akce

Největší letošní akce projektu Smart Export Hub – Smart Export Fórum 2021 nabízí Vaší firmě osobní setkání s významnými firmami a hráči z Velké Británie i zkušenost s nejnovějšími smart technologiemi a službami v oblasti podpory mezinárodního obchodu, výzkumu a exportu.
Využijte možnost spolupráce s novými partnery v oblasti digitálních inovací v podnikání a vzdělávání!

Osobní kontakt je nenahraditelný.